Noticies

Gave Electro renova la certificació ISO 9001

21 September 2020

A Gave Electro treballem sempre cercant la millora continua de la qualitat dels nostres productes i processos.

Per aquest motiu, un dels nostres compromisos per aquest any, ha sigut completar amb èxit la renovació de la certificació ISO 9001:2015, en cooperació amb Bureau Veritas. Fet que demostra la nostra implicació pel que fa a l’obtenció de productes de gran qualitat.

A Gave duem a terme una verificació constant i rigorosa de tots els productes mitjançant les diferents etapes productives, amb la finalitat de garantir la seva fiabilitat. A través d’un procés d’auditories, controlem el correcte funcionament de tot sistema.

D’aquesta manera, complim amb els requisits i les especificacions tècniques de la normativa, en matèria de disseny, fabricació i comercialització de material elèctric.

Pot descarregar l'arxiu en format pdf aquí.