Noticies

Gave Electro va presentar Solartec a PowerExpo

03 October 2008

Gave Electro va estar present a la fira d'energies renovables PowerExpo, que va tenir lloc al recintal firal de Zaragoza, entre els dies 23 i 26 de setembre, presentant la seva gama de productes Solartec per instal·lacions fotovoltaiques.
Va crear especial interès la seva línia d'equips per desconexió de generador que destaquem per integrar el seccionament amb els elements de protecció, segons s'especifica a la normativa.
Els equips per instal·lacions en coberta van ser el motiu de particular atenció, reflexant una major relevancia que els otorga el nou Real Decret 1578/2008.